skip to Main Content

Net als de rest van Nederland stelt  ‘t Werkhuus alles in het werk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij realiseren ons dat alle berichtgeving veel onrust en ongerustheid  kan veroorzaken. Ook vraagt dit extra inspanningen van alle betrokken partijen. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij ‘t Werkhuus streven wij er naar de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen en waar mogelijk zullen wij al onze taken blijven uitvoeren, met in ons achterhoofd dat wat we vandaag met elkaar afspreken morgen weer anders kan zijn.

‘t Werkhuus blijft gewoon open, we hebben extra preventie- en hygiënemaatregelen ingesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Met elkaar zijn we extra alert op klachten.

Voor vragen is het managementteam elke dag bereikbaar via het algemene nummer of via e-mail.

Laten we met elkaar zoveel mogelijk de rust bewaren en waar nodig elkaar ondersteunen.

Back To Top
Visit Us On Facebook