skip to Main Content

’t Werkhuus is een onderdeel van HV Reintegratie & zorg. Een kleinschalige zorgorganisatie die mensen maatwerk biedt bij het vinden van een optimale balans in hun maatschappelijk functioneren d.m.v. het bieden van integrale zorg. HV biedt ambulante (woon)begeleiding, beschut wonen, jobcoaching, en re-integratiediensten.

’t Werkhuus is de plek waar de dagbesteding en arbeidstraining van HV plaats vindt. We hebben een grote werkplaats met een variatie aan werkvormen, producten en diensten. Je kunt ervaring op doen met verschillende werkzaamheden.

‘t Werkhuus staat voor kleinschalig, persoonlijk en lokaal. Kleinschaligheid maakt dat het overzichtelijk is, persoonlijk maakt dat je iedereen kent en er aandacht is voor het individu en voor persoonlijke wensen en het lokale maakt dat er samenwerking is met de buurt of gemeenschap.

’t Werkhuus is een werkplek waar zowel de werkzaamheden als de begeleiding goed georganiseerd zijn. Alles heeft “een kop en een staart”, duidelijkheid is het devies. Wat we doen, hoe we het doen maar vooral ook waarvoor we het doen!

Door de sterke band met HV zijn de lijnen voor de begeleiding kort en kan er snel geschakeld worden. De communicatie verloopt snel en het is niet nodig om cultuurverschillen te overbruggen. Ook is het makkelijker om de begeleiding in een breder perspectief te zetten en alle levensgebieden erbij te betrekken.

Back To Top
Visit Us On Facebook